Registracija Zaboravljena lozinka?

Volcano Casino Loyalty

slika1

Opis

Igrajući osvajaš besplatne runde! Svakog ponedjeljka, brojač počinje od nule i računa odigrane igre na Volcano Online Casinu. Igra sa nama vrijedi najviše jer tvoju vjernost častimo besplatnim rundama!

Detalji

Počevši od svakog ponedeljka pa do nedjelje u 23:59h, svaki odigrani ulog na bilo koju casino igru biće uzet u obzir prilikom dodjeljivanja kategorije igraču za tu sedmicu.

Svaki igrač koji se pozicionira u neku od kategorija ostvaruje pravo na određeni broj besplatnih rundi i tako može ostvariti NOVČANE DOBITKE!

Dobitni benefiti promotivne akcije:

AVENTURIN : ukupni ulog 75-199 eura, 2 besplatne runde

BRONZA : ukupni ulog 200-499 eura, 4 besplatne runde

SREBRO : ukupni ulog 500-999 eura, 6 besplatnih rundi

ZLATO : ukupni ulog 1.000-1.499 eura, 7 besplatnih rundi

PLATINUM : ukupni ulog 1.500-1.999 eura, 9 besplatnih rundi

PREMIUM : ukupni ulog 2.000-2.499 eura, 10 besplatnih rundi

PRESTIGE : ukupni ulog veći od 2.500 eura, 12 besplatnih rundi.

Svaka besplatna runda ima vrijednost uloga od 0,20 do 0,25 eura.

Kako da aktivirate Vaše besplatne runde:

 1. Pođite na Volcano Online Casino
 2. Kliknite na igru izabranu za tu sedmicu
 3. Odigrajte Vaše besplatne runde i Vaši dobici će postati stvarni novac!

Pravila i uslovi promotivne akcije „Volcano Casino nagrađuje Vašu vjernost“:

 1. Organizator promocije „Volcano Casino nagrađuje Vašu vjernost“ je „VEZUV“ d.o.o, Trg Nezavisnosti BB, Podgorica, PIB02297060, (u daljem tekstu : priređivač).
 2. Promocija se priređuje jednom sedmično do daljnjeg, odnosno do odluke priređivača o završetku promocije.
 3. Sedmica traje od ponedjeljka do nedjelje, a popis kvalifikovanih igrača se utvrđuje najkasnije do srijede iduće sedmice te im se dodjeljuju osvojene besplatne runde.
 4. U promociji mogu učestvovati samo igrači koji imaju otvoren korisnički račun kod priređivača koji im omogućuje učestvovanje u igrama na sreću u kazinu putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja kod priređivača.
 5. Promocija se priređuje jednom sedmično u jednoj ili više igara koje priređivač bira.

Pravo na nagrade ostvaruju svi igrači koji u periodu od jedne sedmice:
- odigraju (izvrte/okrenu/obrnu) u toj sedmici u ukupnom iznosu od 75,00 eura do 199,99 eura, čime ostvaruju 2 (dvije) besplatne runde u igri koju izabere priređivač (kategorija Aventurin);

- odigraju (izvrte/okrenu/obrnu) u toj sedmici u ukupnom iznosu od 200,00 eura do 499,99 eura čime ostvaruju 4 (četiri) besplatne runde u igri koju izabere priređivač (kategorija Bronza);

- odigraju (izvrte/okrenu/obrnu) u toj sedmici u ukupnom iznosu od 500,00 eura do 999,99 eura, čime ostvaruju 6 (šest) besplatnih rundi u igri koju izabere priređivač (kategorija Srebro);

- odigraju (izvrte/okrenu/obrnu) u toj sedmici u ukupnom iznosu od 1.000,00 eura do 1.499,99 eura, čime ostvaruju 7 (sedam) besplatne runde u igri koju izabere priređivač (kategorija Zlato);

- odigraju (izvrte/okrenu/obrnu) u toj sedmici u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura do 1.999,99 eura, čime ostvaruju 9 (devet) besplatnih rundi u igri koju izabere priređivač (kategorija Platinum);

- odigraju (izvrte/okrenu/obrnu) u toj sedmici u ukupnom iznosu od 2.000,00 do 2.499,99 eura, čime ostvaruju 10 (deset) besplatnih rundi u igri koju izabere priređivač (kategorija Premium);

- odigraju (izvrte/okrenu/obrnu) u toj sedmici u ukupnom iznosu od 2.500,00 eura i/ili više čime ostvaruju 12 (dvanaest) besplatnih rundi u igri koju izabere priređivač (kategorija Prestige);

Svaka besplatna runda ima vrijednost uloga od 0,20 do 0,25 eura.

 1. Svaki igrač ima pravo na samo jednu nagradu u jednoj sedmici.
 2. Dobijene/osvojene besplatne runde igrač treba potrošiti/odigrati najkasnije u roku od 2 dana nakon što su mu dodijeljene ( Npr., besplatne runde dodijeljene 13.03.2017. trebaju biti odigrane najkasnije do 14.03.2017. 23:59:59.)
 3. Sve besplatne runde trebaju biti odigrane odjednom.
 4. Nakon što igrač otvori igru za koju su mu dodijeljene besplatne runde, prikazat će se obaviještenje o broju besplatnih rundi koje igrač još može odigrati. U slučaju bilo kakve dvosmislenosti, relevantan broj preostalih besplatnih rundi je je uvijek onaj koji se prijavljenom igraču prikaže nakon što pokrene igru za igranje sa stvarnim novcem (ne demo verziju).
 5. Za ostvarivanje prava iz tačke 5. računa se samo igranje igara na Volcano Online Casinu sa stvarnim novcem.
 6. Ako igrač u jednoj sedmici ne postigne ni jedan nivo opisan u tački 5., neće dobiti ni jednu nagradu (medalju).
 7. Svi eventualni dobici osvojeni igranjem besplatnih rundi koje je igrač osvojio kako je opisano pod tačkom 5. biće uplaćeni na igračev Volcano Casino korisnički račun, nakon što su iskorišćene sve osvojene besplatne runde. Ako sve runde nijesu odigrane i/ili nijesu odigrane u potpunosti prije isteka 2 dana (kako je opisano u tački 7.) smatraće se da igrač nije prihvatio dodijeljene besplatne runde pa eventualno osvojeni dobici neće biti isplaćeni na igračev virtuelni korisnički račun.
 8. Svi dobici osvojeni igranjem dodijeljenih besplatnih rundi biće isplaćeni na igračev virtuelni korisnički račun u stvarnom novcu.
 9. Svake sedmice svi igrači imaju novu mogućnost osvajanja nagrada opisanih u tački 6. Duplirani računi mogu biti isključeni iz procesa dodjele nagrada. Priređivač zadržava pravo da iz ove promocije isključi određene igrače bez posebnih objašnjenja ili prethodne najave.
 10. Igru u kojoj je osvojio besplatne runde igrač može nastaviti igrati za stvarni novac tek kad je potrošio sve osvojene besplatne runde ili nakon njihova isteka (kako je opisano u tački 7.) Pojedinim igračima koji ostvare posebne rezultate u natjecanju odnosno koji više puta u natjecanju osvoje najviše nagrada, priređivač može dodijeliti dodatne besplatne runde.
 11. U slučaju neslaganja igrača i Priređivača, Priređivač donosi konačnu odluku.
 12. Učestvovanjem u ovoj promociji (korišćenjem/igranjem barem jedne dodijeljene besplatne runde) igrač automatski prihvata ova pravila u cijelosti.
 13. Za sve ostalo što nije određeno ovim pravilima, primjenjuju se Opšta pravila učestvovanja u igrama na sreću putem Interneta tj. Uslovi za učestvovanje u igri na automatima u kazinu putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja i Uslovi za učestvovanje u igri na stolovima u kazinu putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja.
 14. U odnosu na pojedinu igru vrijede i primjenjuju se pravila konkretne igre i Opšta pravila učestvovanja u igrama na sreću na stolovima i na automatima u kazinu putem Interneta na Internet stranicama priređivača.
 15. Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uslovi ili neka vanredna okolnost.
 16. O svim promjenama i eventualnim novinama o promociji Priređivač će igrače obavještavati na web stranici Priređivača.
 17. U slučaju sporova između igrača i priređivača nadležan je stvarno nadležan sud u Podgorici.

leftright